При поръчки над 40 лв. - 10% отстъпка, над 66 лв. и БЕЗПЛАТНА доставка

Онлайн поръчка за копиране на снимки и поръчка на снимки през интернет, висококачествени фото услуги, копиране на цифрови снимки, оригинални фото подаръци, сувенири със снимки на изгодни цени и високо качество.

Общи условия за използване на системата за Онлайн поръчки BGSnimki.net

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване  на сайта. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и BGSnimki.net, с който получавате правото да използвате услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Чрез достъпа  (зареждането) до интернет сайта, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля не използвайте този сайт.

I. Основни понятия
По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение: "ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо и/или юридическо лице, което използва някоя от услугите на сайта.

Услугите на сайта включват:

  • - онлайн поръчка на цифрови снимки от ваши файлове и копирането им на хартиени носители в различни формати
  • - поръчка на снимки за документи
  • - поръчка на артикули от онлайн магазина на сайта
  • - персонализиране на отделни артикули с ваши изображения и поръчката им през сайта
  • - участие във форума на сайта;
  • - достъп до статиите и новините в блога на сайта 
  • - създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава възможност за достъп до информационните ресурси и извършване на онлайн поръчка;
  • - получаване по е-мейл на промоционални оферти и рекламни съобщения за регистрираните потребители на сайта.

"ПАРТНЬОР" е всяко лице, с което BGSnimki.net се намира в договорни отношения, което има право да предоставя на регистрираните Потребители на сайта допълнителна информация за предоставяни от Партньорите стоки и услуги.

"ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА" – действия или бездействия на трети лица, които са в протоворечие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service - претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

II. Общи разпоредби
Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и BGSnimki.net.
Вие получавате правото да използвате услугите на сайта единствено за лични/нетърговски цели. При добавяне на мнение/коментар във форума, Вие се съгласявате да спазвате Правилата за писане на коментари. Не се допуска използването на груб и нецензурен език, както и обиди към трети лица. BGSnimki.net не носи отговорност за изразените от Вас мнения и си запазва правото да изтрива коментари съдържащи непристоен език, който е в разногласие с общите условия. Също така BGSnimki.net не носи отговорност при обработка на изображения, които са с чужди авторски права, порнографско съдържание или някаква друга форма на нарушаване на общоприетите норми. В тези случаи отговорността е изцяло на ПОТРЕБИТЕЛЯ,  а BGSnimki.net е изпълнител на заданието.

III. Авторски права
 Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване, представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.IV. Конфиденциалност
BGSnimki.net е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни.
BGSnimki.net се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн, посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато потребителят лично е подал данните в полета с публична информация или когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.


BGSnimki.net може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на Партньори).
С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до BGSnimki.net на посочения адрес или e-mail за контакти.

V. Ограничаване на отговорността
BGSnimki.net прави всичко възможно за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. BGSnimki.net не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на BGSnimki.net за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

BGSnimki.net не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.
BGSnimki.net не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в web сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.
BGSnimki.net има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

VI. Услуги, изискващи регистрация
BGSnimki.net си запазва правото да предоставя достъп до определени услуги срещу задължителна регистрация. Услугите са:

  • - Всякаква форма на онлайн поръчка през сайта изисква потребителска регистрация
  • - Възможност за публикуване коментари във форума на сайта

BGSnimki.net си запазва правото да прецени дали да предостави профил/акаунт/ на потребителя, да отстрани или ограничи потребителски профили, които по своя преценка счита за неприемливи, както и в случай, че има основателни съмнения за нарушаване на настоящите общи условия.

BGSnimki.net си запазва правото да преустанови предоставянето на горепосочените  услуги чрез публикуване на съобщение на сайта.

 

VII. Използване на бисквитки
Приемането на бисквитки не е задължително, за да посетите сайта. Въпреки това бихме искали да подчертаем, че използването на опцията "Кошница" на сайта и поръчването е възможно само с активирането на бисквитки. Бисквитките са малки текстови файлове, които идентифицират Вашия компютър на нашия сървър като уникален потребител, когато посещавате определени страници в сайта и те се съхраняват от Вашия интернет браузър на хард диска на компютъра Ви. Бисквитки могат да бъдат използвани за разпознаване на вашия IP адрес, което Ви спестява време, докато сте на сайта или искате да влезете в него. Използваме бисквитки за Ваше удобство (например, за да се помнят автоматично Вашите данни, когато искате да добавите артикул към Вашата „Кошница“ без да се налага отново да въведете Вашия имейл адрес), а не за да получаваме или използваме информация за Вас (например за маркетингови цели). Вашият браузър може да настроен да не приема бисквитки, но това ще ограничи използването Ви на сайта. Моля, доверете ни се, че използването на бисквитки няма странични цели и няма да се сдобиете с вируси. Ако искате да разберете повече информация за бисквитките, отидете на http://www.allaboutcookies.org или за да разберете как да ги деактивирате от във Вашия браузър, отидете на http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html.


VIII. Промени
BGSnimki.net си запазва правото да извършва промени в настоящите общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия.
За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

© 2010 - 2024 BGSnimki.net - Онлайн поръчка на снимки и фото сувенири